Положення

Загальноуніверситетські

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №766 від 15.11.2019 р.)

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №819 від 29.11.2019)

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів ДВНЗ “Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника ” ( введено в дію наказом ректора №799 від 26.11.2019)

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (введено в дію наказом ректора № 725 від 07.12.2020 р.) 

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи здобувачів освіти у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (нова редакція) (введено в дію наказом ректора № 794 від 31.12.2020 р.)

Положення про електронну відомість у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (введено в дію наказом ректора № 11 від 06.01.2022 р.)

Коледжу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про атестацію педагогічних працівників 2020

Положення про визнання документів

Положення про акредитацію ОПП-2022

Порядок проведення акредитації ОПП

Положення про Відокремлений структурний підрозділ “Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника” (введено в дію наказом ректора від 24.04.2023 р. №236 )

Наказ № 830 від 13.10.2023 Про введення в дію положень Відокремленого структурного підрозділу

Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників