Положення

Загальноуніверситетські

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №766 від 15.11.2019 р.)

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №819 від 29.11.2019)

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів ДВНЗ “Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника ” ( введено в дію наказом ректора №799 від 26.11.2019)

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (введено в дію наказом ректора № 725 від 07.12.2020 р.) 

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи здобувачів освіти у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (нова редакція) (введено в дію наказом ректора № 794 від 31.12.2020 р.)

Положення про електронну відомість у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (введено в дію наказом ректора № 11 від 06.01.2022 р.)

Положення про організацію та проведення практики у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника» ( введено в дію наказом ректора №246 від 28.04.2023)

Коледжу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про атестацію педагогічних працівників 2020

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності 

Положення про педагогічну раду

Положення про методичну раду коледжу

Положення про визнання документів

Положення про ОПП у Відокремленому структурному підрозділі “Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”

Положення про акредитацію ОПП  у відокремленому структурному підрозділі Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Порядок проведення акредитації ОПП

Положення про заміщення вакантних посад педагогічних працівників коледжу

Положення про Відокремлений структурний підрозділ “Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника” (введено в дію наказом ректора від 24.04.2023 р. №236 )

Наказ № 830 від 13.10.2023 Про введення в дію положень Відокремленого структурного підрозділу

Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі

Положення  про організацію та проведення практики у Відокремленому структурному підрозділі «Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника»

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про курсовий проєкт

Положення про відділення коледжу

Положення про циклову комісію коледжу

Положення про стейкхолдерів

Положення про організацію та методику проведення навчальних, відкритих занять, взаємовідвідування та контрольні заходи моніторингу якості проведення занять у Відокремленому структурному підрозділі “Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”

Положення про організацію навчання здобувачів фахової передвищої освіти за індивідуальним графіком у Відокремленому структурному підрозділі “Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”

Положення про комплексний кваліфікаційний іспит (дипломний проєкт)