Підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу

Підвищення кваліфікації – це набуття нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань, метою якої є професійний розвиток, відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання.

Засади професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників визначено статтею 59 Закону України «Про освіту»статтею 60 Закону України «Про вищу освіту»статтею 24 Закону України «Про фахову передвищу освіту».

Процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), умови підвищення кваліфікації педагогічних працівників  визначено Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”

Згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників (Наказ Міністерства освіти і науки України  від 09 вересня 2022 року № 805), підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться в міжатестаційний період відповідно до законодавства і є необхідною умовою атестації.

Обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників установлюється  в годинах та кредитах ЄКТС за накопичувальною системою, не менше 30 годин на рік, загальний обсяг підвищення кваліфікації визначається сумарно за останні 5 років перед атестацією.

Нормативно-правова база

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу “Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ – 2024

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу на 2024 рік

Перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу на 2024 рік

 

НАКАЗ про скерування викладачів ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» на курси підвищення кваліфікації в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

 

Перелік освітніх онлайн-платформ для можливості проходження курсів підвищення кваліфікації