Атестація педагогічних працівників коледжу

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Мета атестації педагогічних працівників – стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їхньої професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Основні принципи атестації: відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Нормативно-правова база

Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 року №805

Закон України «Про освіту»

Закон України “Про фахову передвищу освіту” (від 06.06.2019 № 2745-VIII)

Постанова КМУ від 23.12.2015 №1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників»

Постанова КМУ від 14.06.2000 №963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»

Постанова КМУ від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

Постанова КМУ від 27.12.2018 №1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників»

 

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Положення про атестацію педагогічних працівників у Відокремленому структурному пірозділі “Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ У 2023-2024 Н.Р.

 

Перспективний план атестації педагогічних працівників коледжу на 2024-2029 рр.

 

 

Атестація