ЗВІТ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ

25 січня 2024 року у ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету» відбулися Збори трудового колективу за участі проректора з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Лапковського Едуарда Йосиповича. Одним з основних питань зборів – звіт директора коледжу. Відповідно до Статті 35 Закону України «Про фахову передвищу освіту», Положення про ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» директор колежу Москаленко Юрій Михайлович представив членам трудового колективу Звіт «Про реалізацію стратегії розвитку Івано-Франківського фахового коледжу за 2023 рік».

У ході звіту директором проаналізовано роботу за 2023 рік, детально охарактеризовано усі ланки роботи коледжу та його структур, а саме: результати вступної кампанії; стабілізацію контингенту студентів; розширення ліцензійного обсягу; оновлення освітньо-професійних програм; удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу; тощо. У рамках здійснення аналітичної діяльності висвітлено результати моніторингу якості освіти, зрізів залишкових знань студентів, стану забезпечення відкритості та прозорості в діяльності структурних підрозділів, роботи структурних підрозділів відповідно до вимог Кодексу академічної доброчесності.

Незважаючи на складні умови, загрози і виклики, що виникли в результаті російської агресії, зосереджено увагу на діловій, творчій та доброзичливій атмосфері у колективі коледжу, що сприяє реалізації Стратегії розвитку закладу освіти.

В обговоренні доповіді взяли участь проректор, викладачі, голови циклових комісій, голова профспілки та студентський актив коледжу. Звіт директора позитивно схвалено членами Зборів трудового колективу.