Державна атестація випускників зі спеціальності “Туризм”

Закінчився період складання державної атестації для здобувачів 4 курсу спеціальності «Туризм». Це справді важливий та відповідальний момент, оскільки вони повинні були пройти перевірку своїх знань, як теоретичних так і практичних для того, щоб завершити навчання в коледжі та отримати диплом фахового молодшого бакалавра.

19 січня відбувся перший етап складання комплексного кваліфікаційного іспиту, який включав в себе такі дисципліни професійного циклу як «Технологія і організація туристичного обслуговування», «Основи менеджменту»,  «Географія туризму» та «Основи охорони праці  та безпеки життєдіяльності». Іспит складався з тестування, теоретичного питання та двох практичних завдань.

24 січня відбувся другий етап державного іспиту з іноземної мови (англійської), а саме тестування, практичне завдання та усне мовлення.

Здобувачі успішно склали два етапи державного іспиту та отримали високі результати. Оцінювали теоретичні та практичні знання здобувачів освіти: Вольвин Елла Михайлівна – голова екзаменаційної комісії та члени екзаменаційної комісії – Гушул Роксолана Василівна та Маланюк Тарас Зіновійович.

Ми вітаємо здобувачів з успішною здачею іспитів, бажаємо, щоб отримані та засвоєні знання, практичні навики та сформовані компетенції  були використані у майбутньому професійному житті в мирній  і безпечній українській державі!

Разом до перемоги!