Педагогічна рада

Педагогічна рада Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності навчального закладу. Педагогічна рада в своїй діяльності керується законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням про Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», наказами та розпорядженнями ректорату, іншими нормативними документами МОНУ, КМ.

Педагогічна рада Івано-Франківського коледжу створюється розпорядженням директора коледжу терміном на один рік. Утворюється в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів циклових комісій, викладачів та студентів. Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності — заступник директора з навчально-виховної роботи. Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів педагогічної ради терміном на один рік.

Педагогічна рада Івано-Франківського коледжу розглядає та обговорює ряд питань: заходи щодо виконання навчальним закладом нормативно-правових актів, які регламентують освітній процес, інструкції та вказівки вищих освітніх організацій та установ, плани роботи коледжу, розвиток навчального закладу та зміцнення його матеріальної бази, стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи в навчальному закладі, удосконалення форм і методів навчання, стан і підсумки роботи відділень, досвід роботи циклових комісій, бібліотеки, інших структурних підрозділів коледжу, стан практичного навчання в закладі, питання виховання студентів, звіти кураторів груп, стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи, питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток творчої ініціативи викладачів, впровадження у освітній процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду, стан профорієнтаційної роботи, питання охорони праці тощо.

Педагогічна рада Івано-Франківського коледжу проводить засідання відповідно до плану роботи коледжу. Дату проведення педагогічної ради визначає адміністрація коледжу (не менше одного разу в два місяці). Порядок денний заздалегідь оприлюднюється в навчальній частині коледжу. Напередодні педагогічної ради секретар оповіщає всіх членів, до початку засідання перевіряє їх присутність, з’ясовує причини відсутності окремих викладачів, веде книгу протоколів педагогічних рад, стежить за виконанням ухвалених рішень. Участь членів педагогічної ради в засіданні обов’язкова. Усі члени педагогічної ради зобов’язані брати активну участь у роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на них доручення. Усі ухвали педради з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджуються відкритим голосу­ванням. Протоколи засідань підписує голова та секретар педагогічної ради. Ухвала педагогічної ради є документом постійного збереження; набирає чинності після затвердження її директором і є обов’язковою для виконання працівниками та студентами навчального закладу.

План роботи педагогічної ради фахового коледжу у 2023-2024 н.р.

План роботи педагогiчної ради фахового коледжу на 2022-2023_н.р.

План роботи педагогiчної ради фахового коледжу на 2021-2022_н.р.

План-роботи-педагогічної ради коледжу на-2019-2020 н.р.

План роботи педагогічної ради коледжу на 2018-2019 н.р.

Ухвала Педагогічної ради №4 від 24.02.2021 року