Настановча нарада з питань організації і проведення навчальної практики студентів 2 курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

10 червня 2024 року студенти другого курсу спеціальності 241-«Готельно-ресторанна справа» розпочали тижневу навчальну практику.

Метою навчальної практики є закріплення, розширення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні навчальних дисциплін, конкретизація відомостей і набуття практичних навичок на основі вивчення досвіду роботи підприємств готельно-ресторанної справи.

Навчальна практика проводиться зі студентами 2-го курсу згідно з навчальними планами зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», протягом 3-х тижнів відповідно графіку розробленого кафедрою та узгодженого з базою навчальної практики.

Зі вступним словом виступила заступник директора з навчально-виробничої роботи Марта Ярославівна Чупровська, яка ознайомила студентів із наказом щодо організації та проведення практики та проінформувала студентів про їх керівників-методистів від коледжу.

Інженер з техніки безпеки Тетяна Петрівна Клубочкина провела вступний інструктаж з техніки безпеки, а також зауважила про важливість дотримання правил поведінки у разі надзвичайної ситуації в умовах  воєнного стану. Під час своїх виступів вони наголосили на важливій передумові формування професійної компетенції в навчально-освітньому процесі студентів через виробничу практику.

Керівник-методист практики Світлана Миколаївна Павлюк ознайомила студентів з методичними рекомендаціями та програмою навчальної практики, а також з документацією, яка повинна бути сформована та подана на захисті практики.