СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Сучасні умови розвитку вітчизняної освіти потребують постійного діалогу, плідної взаємодії закладу передвищої освіти та їх стейкхолдерів. Враховуючи один із основних компонентів щодо співпраці Івано-Франківського фахового коледжу зі стейкхолдерами, а саме: фокусування уваги на інтересах певного освітнього закладу, гарантом освітньо-професійної програми Читати далі