Виробнича (педагогічна) практика «з додаткової кваліфікації» спеціалізація «Англійська мова» студентів ІV курсу спеціальності 012 «Дошкільна освіта»

Виробничу (педагогічну) практику «З додаткової кваліфікації» спеціалізація «Англійська мова» проходило 24 студентки згідно наказу  за базами практики у ЗДО м.Івано-Франківська: ЗДО №4, ЗДО № 10, ЗДО №12. Строки і тривалість практики: з 02.05.2022 до 13.05.2022.
До початку практики на настановчій нараді студенти отримали методичні вказівки та ресурси, необхідну документацію, були ознайомлені з вимогами та порадами щодо успішного проходження практики та пройшли інструктаж з техніки безпеки.
Практика проходила дистанційно, у перший день кожна група ознайомилася з роботою садків в інтернеті. Студенти отримували необхідну інформацію та мали змогу задати питання про особливості практики в конкретному закладі. Наприкінці робочого дня були подані та обговорені індивідуальні плани проходження практики. Спілкування з методистом проводилося особисто, електронно та телефонно. Засобами Google for Education та іншими ІКТ надавалися поради та ресурсна підтримка в режимі реального часу. Методист зі студентами визначили порядок допуску до самостійного заняття, структуру й оформлення конспекту, наочності та іншої документації, індивідуального завдання. Методист координував зв’язок та співпрацю між студентами для ефективної роботи. Були надані поради стосовно законодавства, етичних норм, технічних вимог. Студенти проводили фото та відеозйомку залікових занять та дидактичних ігор, публікували їх у спільноті Практика 2022 ДО-4 та обговорювали. Це давало змогу:
1. Практикувати обгрунтоване застосовування ІКТ в навчально-виховному процесі.
2. Підвищувати інформаційну та іншомовну компетенції.
3. Стимулювати до саморозвитку, творчого підходу, професійності, обміну досвідом та кращими практиками.
4. Проводити моніторинг та формативне (поточне) оцінювання успіхів студенток-практиканток.
5. Створювати методично-ресурсну базу для студентів, викладачів, батьків.
6. Поширювати ідеї важливості та престижності праці вихователя.
7. Проводити профорієнтаційну роботу засобами ІКТ.
Вибрані відео та фото матеріали будуть публікуватися у спільноті English Visuals для аналізу та обговорення студентами і методистами. Методист докладав зусиль для оформлення відео та фото: логотип коледжу, дискриптивні пояснення тощо. Підготовці та проведенню власних занять допомагали тематичні вебінари та навчальні онлайн-ресурси, які дозволяли ознайомлюватися з найновішими методичними і дидактичними напрацюваннями і підходами світової педагогіки. Родзинкою студентської пошуково-творчої роботи були розроблені комплекси авторських Порад для батьків, педагогів та учнів як безпечно і ефективно вивчати англійську мову на початковому рівні в умовах військової агресії та Сайти-картотеки тематичних навчальних і методичних ресурсів. У планах – публікація Драфтів планів занять з англійської мови, виконані студентками до виробничої практики згідно Тематичного планування занять за Т.Шкваріною.
Свою роботу студенти представили на відкритому онлайн захисті, відповіли на запитання та обговорили виклики та перспективи навчання англійської мови на ранньому етапі.
Також студенти поділилися своїми рефлексіями в інтернет-мережі:

 • OUR PEDAGOGICAL PRACTICE IN TEACHING ENGLISH FOR PRESCHOOLERS IS OVER! – students` recollections
  Наша перша виробнича практика з додаткової спеціальності «Англійська мова»
  Два тижні виробничої практики з додаткової спеціалізації “Англійська мова” промайнули непомітно
  Сьогодні відбувся захист нашої практики із спеціалізації «Англійська мова».
  Pre-service preschool teachers on their pedagogical practice in English
  Висновки:
  Виробнича практика студентів пройшла успішно. Зважаючи на обмежений час та військовий стан, практикантки адаптувалися до дистанційної педагогічної атмосфери і показали високий та добрий рівень методичної та мовної підготовки. Вони вдосконалили професійні навички та зарекомендували Івано-Франківський фаховий коледж і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника в позитивному ключі.
  Студентські подяки лунають адміністрації та викладачам Івано-Франківського фахового коледжу, зокрема заступнику директора з навчально-виробничої роботи Чупровській Марті Ярославівні та голові циклової комісії професійної та практичної підготовки спеціальності  «Дошкільна освіта», керівнику практики від коледжу спеціалісту вищої категорії, викладачу-методисту Селепій Оксані Дмитрівні.
  Щира вдячність ЗСУ, ТО, захисникам і помічникам за жертовний подвиг для безпеки нашого життя і навчання, теперішнього і майбутнього.