Захист педагогічної практики

Підготовка висококваліфікованих фахівців була і залишається найважливішим завданням вітчизняної вищої педагогічної школи. Сучасне суспільство має фундаментальну освітню потребу у формуванні особистості, здатної до самонавчання, самовиховання і самовдосконалення протягом життя; особистості, яка б легко адаптувалася до швидкозмінних соціально-економічних та інформаційно-технологічних умов, мала широкий науковий світогляд, високий рівень культури та професійну компетентність.

У системі фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів, вихователя дошкільного закладу особливе місце займає педагогічна практика, основною метою якої є надбання ними початкового професійного досвіду самостійної трудової діяльності в оптимально наближених до роботи за фахом умовах, розвиток педагогічного мислення, професійно значущих якостей особистості, тобто набуття професійної компетентності.

Студенти четвертого курсу Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» спеціальностей 5.01010101 Дошкільна освіта, 5.01010201 Початкова освіта проходили педагогічну практику в дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх школах міста Івано-Франківська у період з 01.04.2019 до 31.05.2019 року.

Спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта

Виробнича (педагогічна) практика «З додаткової спеціалізації»

  • спеціалізація «Логопедія»

«Захист логопедичної практики – останній творчий захід в стінах рідного коледжу, коли розумієш, що більше цього не буде, коли радісно і сумно водночас, коли  вслухаєшся в кожне слово своїх викладачів, коли  насолоджуєшся процесом.

Кожен захист практики був особливий, кожен запам’ятався чимось своїм. Щодо цього, то це був справжній «Фестиваль логопедичних ідей», під час якого ми разом  пройшли всі етапи роботи від обстеження до повноцінного заняття, побачили проведення логоритмічної та дидактичної гри, практикувалися, ділилися досвідом, вирішували цікаві завдання, сміялися. Впевнена кожен з нас запам’ятає цей день. Особливу подяку хочемо  висловити нашим викладачам-логопедам – Марії Трохимчук, Наталії Богославець, Ірині Сализі, Людмилі Скавінській: «Без Вас ми б не стали тими, ким так хотіли бути; Ви мотивуєте і надихаєте, Ви змушуєте повірити в те, що нам все під силу… Так і є, на таких захистах, ми ще раз в цьому переконуємось! Щиро дякуємо Марті Чупровській та Оксані Селепій за те, що розділили з нами цей день, підтримали –  нам дуже важлива ваша думка! Разом ми творимо історію. «Фестиваль логопедичних ідей» — ще один теплий спогад про студентські роки».

       «Що ж, захист логопедичних практики пройшов невимушено і дуже весело. Всім було цікаво ще раз згадати ті неймовірні 2 тижні практики, коли ти на власні очі бачив всю суть логопедичної роботи. І я впевнена, що інформація, яку ми здобули за цей період обов’язково знадобиться нам у майбутньому!»

  

Спеціальність 5.01010201 Початкова освіта

Виробнича (педагогічна) практика «З додаткової спеціалізації»

  • спеціалізація «Інформатика»
  • Перед тим як йти на практику ми поставили перед собою конкретну ціль. А саме – реалізувати освітній процес нестандартним шляхом. Показати учням щось нове та цікаве, те, з чим вони ніколи не працювали. Адже на сьогоднішній день є сучасні програми, які можна використовувати під час навчання інформатики в початкових класах. І ми вирішили розробити для учнів завдання, які дійсно будуть цікавими та змотивують їх навчатися. Щоб школярі використовували свої гаджети не тільки для ігор чи перегляду соціальних мереж, а також для самовдосконалення та самонавчання. Що було і буде нашою основною метою.
  • спеціалізація «Англійська мова»
  • 2 роки тому перед нами постало важливе питання – «Яку спеціалізацію вибрати?» І ми всі чудово знали, що хочемо бути вчителями англійської мови! Адже англійська мова – одна з найпоширеніших мов світу! Цьогоріч ми змогли вперше спробувати себе в ролі вчителя англійської мови і це було неймовірно! Нарешті ми мали величезний простір для креативу, тому використовували різні методи так як аудіо-лінгвістичний метод,  ігровий метод,  метод проектів,  комунікативні методи, лексичний метод,  метод функцій також створювали власні ігри! Школярам надзвичайно подобалось вивчати іноземну мову з допомогою наших власних методик.
  • На парах методики навчання англійської мови ми не тільки вивчали давно відомі методики викладання, а й самі створювали багато наочного матеріалу та складали конспекти. Тому на заході практики лунали не тільки пісні, а й цікаві ігри, відео зі школи, теоретичний матеріал та навіть весела сценка про важливість правильного підходу вчителя до учнів. Бо всі ми знаємо, що вчитель – свічка, яка протягом усього життя віддає свій вогонь іншим, і це безцінно!

Виробнича практика «Безперервна»

Відбувся захист безперервної педагогічної практики . Репрезентуючи результати своєї педагогічної діяльності, студенти обмінювались здобутими знаннями, уміннями та навичками, обговорювали найбільш вдало проведені уроки, демонстрували уривки із власних залікових занять та виховних заходів, моделювали елементи інноваційних форм роботи. Звичайно, найбільш цікавою для обговорення стала тема роботи в умовах освітньої реформи “Нова Українська Школа”. Студенти аналізували власний здобутий досвід та практичні навички в організації інноваційного освітнього середовища,  проведенні модельних тижнів та інтегрованих уроків. Безперервна педагогічна практика – важливий і вирішальний для студентів крок. Адже для них вона стала  тим вектором, який вказує, в  якому професійному напрямку рухатись далі і який педагогічний шлях обрати. Дякуємо дирекції коледжу за надану можливість відчути себе справжніми педагогами!