Підготовка фахових молодших бакалаврів

Відповідно до вимог розділу 8 Закону України “Про фахову передвищу освіту” освітній процес у сфері фахової передвищої освіти – це інтелектуальна, творча діяльність, що провадиться у закладі фахової передвищої освіти та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які здобувають освіту, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Заклад фахової передвищої освіти самостійно вирішує питання організації освітнього процесу відповідно до законодавства.

В Івано-Франківському коледжі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” освітній процес організовано у відповідності до вимог нормативно-правових документів МОН України.

Підготовка молодших спеціалістів/фахових молодших бакалаврів у Івано-Франківському коледжі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” здійснюється за спеціальностями:

013 Початкова освіта

012 Дошкільна освіта

022 Дизайн

113 Прикладна математика

081 Право

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм