Підготовка молодших спеціалістів

Навчальний процес – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти.

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

В Івано-Франківському коледжі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” навчальний процес організовано у відповідності до вимог нормативно-правових документів МОН України.

На виконання рішення Ректорату ДВНЗ “Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника” від 05.12.2016 р. підготовлено Довідку про здійснення внутрішнього контролю якості надання освітніх послуг в Івано-Франківському коледжі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Підготовка молодших спеціалістів у Івано-Франківському коледжі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” здійснюється за спеціальностями:

013 Початкова освіта

012 Дошкільна освіта

022 Дизайн

113 Прикладна математика

081 Право

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм