Дизайн

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 022 “Дизайн”

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Захист виробничої практики студентів-дизайнерів

24 грудня у студентів 4 курсу на спеціальності «Дизайн» відбувся захист виробничої (технологічної) практики. Мета практики: закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення циклу теоретичних фактичних дисциплін, а також надбання первинного досвіду роботи в умовах конкретного підприємства.

Завдання для студентів на виробничій практиці пов’язані зі спеціалізацією підприємств і, як правило, це дизайн інтер’єру приміщень, дизайн меблів та устаткування, розробка декоративного панно, тощо.

Виконуючи завдання практики, студенти проявили творчий, системний підхід до аналізу і оцінки стану організації творчої роботи на підприємстві.

Виробнича практика надала  студентам можливість набути практичних навичок за обраним фахом, адаптуватися до виробничого середовища і, таким чином, підготуватися до подальшої практичної діяльності.