Захист виробничої практики на третьому курсі спеціальності «Туризм»

24 червня 2022 року відбувся захист виробничої практики. Студенти третього курсу вчетверте проходять практику, тому з базою практики і організацією структурних підрозділів туристичного об’єкта  ТОВ «фірма Надія» уже ознайомлені  і основним акцентом було – підвищення професійної компетентності і фаховості працівника туристичної сфери. Деякі студенти практикувалися в цикловій комісії професійної і практичної підготовки  «Туризм» Івано-Франківського фахового коледжу.

Під час виробничої діяльності студенти  вирішували широке коло завдань, пов’язаних з вивченням роботи підрозділів туристичного закладу, в тому числі готельно-ресторанного сектора. Ознайомилися з особливостями роботи структурного підрозділу коледжу, який координує роботу викладачів спеціальності «Туризм». Проводили дослідження ринкового середовища  бізнесу, розробляли туристичний продукт, вивчали  форми і шляхи просування туристичного продукту, також вивчали методи підвищення ефективності роботи підприємства в умовах кризової ситуації в Україні і світі, пов’язаної з викликами російської агресії. Саме тому, для успішного вирішення поставлених завдань студенти усвідомили роль підприємства , механізмів управління, методів формування рекламної політики і створення умов ефективної роботи персоналу в умовах кризового менеджменту і управління.

Студенти виконали завдання , які полягали в підготовці технологічних документів і супровідної документації для проєктування і реалізації турпродукту. Спробували себе в ролі промоутера свого туристичного продукту, ознайомилися з рекламними механізмами просування його на ринку туристичних послуг. Для цього підготували відеосюжет, який у відеоформаті наочно рекламує їх туристичний продукт , розкриває його особливості і унікальність. Найбільш цікавими і професійно оформленими були тури таких студентів: Розквас Жанни, Когуч Олесі, Проскуренко Софії, Клим’юк Уляни, Кукурудз В’ячеслава, Данилюк Марії та Боднарук Любові.