Студентський сенат

Студентський Сенат Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – це орган студентського самоврядування, що діє у формі молодіжної громадської організації та функціонує з метою захисту і реалізації громадських прав студента та задоволення соціальних, творчих та інших потреб студентів ВНЗ.
Сенат є незалежним від впливу політичних організацій чи релігійних об’єднань. У своїй діяльності Студентський Сенат керується законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу. Сенат вносить пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, працює на зростання у студентської молоді соціальної активності, пропагує здоровий спосіб життя та зміцнення особистого здоров’я молодої людини, всебічно розвиває особистість кожного студента.
Місце Сенату в житті студентів
Сенат об’єднує студентів коледжу з усіх спеціальностей. Членом Студентського Сенату може стати будь-який студент ВНЗ, який прагне допомагати своїм колегам у вирішенні завдань, передбачених цілями діяльності Сенату.
Для кожного студента індивідуально Сенат – це реальна можливість здобути досвід практичної та організаторської роботи в команді, познайомитись з великою кількістю молодих, активних і цікавих людей, проявити вміння і вдосконалити навички організації різних заходів, бути почутим на університетському, місцевому, обласному всеукраїнському рівнях молодіжної політики, бути поміченим керівництвом ВНЗ. Водночас студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання.
Діяльність Студентського Сенату
Сенат коледжу був заснований у 2013 р.
За рік існування Студентський Сенат став членом Національного студентського союзу, Всеукраїнської студентської ради, Української асоціації студентського самоврядування. Активно встановлюються зв’язки з іншими вищими навчальними закладами. Зокрема, Сенат є побратимом Братства спудеїв Острозької Академії
Студентський Сенат проводить масові заходи не лише на рівні ВНЗ, але й на регіональному рівні. До найяскравіших заходів, які відбулися завдяки Студентському Сенату, відносяться: “Галицький бал”, на якому студенти, жителі та гості міста мали можливість не просто відпочити, а й повернутися у минуле до вишуканих традицій та класичного танцю; “Містер Прикарпатський університет”, де всі бажаючі мали можливість помилуватися чоловічою красою; Всеукраїнський фестиваль КВН ” Кубок Карпат “; регіональний етап конкурсу “СтудМіс України” та інші культурно-масові заходи.
Не забуває Сенат і про ведення не лише мистецьких заходів, а й соціальних. “Ярмарок вакансій” – це захід, який проводить Студентський Сенат разом із Обласним центром зайнятості для студентів.
В даний час Студентський Сенат Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника активно продовжує свою діяльність та співпрацю з іншими громадськими організаціями.

 

Голова сенату – студентка групи ПМ-22 Зоріна Анастасія

Основними завданнями Студентського Сенату є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.
  За погодженням зі Студентським Сенатом приймається рішення про:
 • відрахування осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб , які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами;
  поселення о сіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з нього;
 • затвердження рішень з питань студентських містечок і гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в вузі.

Контактна інформація
76018, Івано-Франківськ,
вул. Бандери, 1
Тел. (0342) 57-00-08