Спеціальності

Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

У 2022 році оголошується прийом на навчання
на основі базової середньої освіти (9 кл.) за спеціальностями:

012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА

022 ДИЗАЙН

113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

081 ПРАВО

241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

242 ТУРИЗМ