Туризм

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Наскрізна програма з навчальної, технологічної та виробничої практики для студентів за спеціальністю 242 «Туризм»

Наскрізна програма практики за спеціальністю 242 «Туризм»

Щоденник практики для студентів спеціальностей 241 «Готельно-ресторанне обслуговування» та 242 «Туризм»

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Навчальна практика з навчальної дисципліни «Організація та технологія обслуговування в готелях» та «Технологія і організація туристичного обслуговування»

Виробнича практика студентів 3 курсу спеціальності “Туристичне обслуговування”