Практика

В нових економічних умовах вищим навчальним закладам слід передусім розвивати і надавати високоякісну, сучасну, професійну підготовку. Перехід до економіки, що функціонує на основі ринкових відносин, змушує концептуально удосконалювати взаємовідносини між навчальним закладом та ринком праці України. Практична підготовка, яка є невід’ємною складовою і оптимальною формою підготовки фахівців, має базуватися на концепції гармонійного розвитку людини як суб’єкту професійної діяльності та бути спрямованою на закріплення теоретичних знань, отриманих за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування та розвиток професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації, оволодіння сучасними методами та формами організації праці.

Графік  проведення практик у 2018-2019 навчальному році

Графік проведення практик у 2019-2020 навчальному році

Графік проведення практик у 2020-2021 навчальному році

Графік проведення практик у 2021-2022 навчальному році