Акредитація/Ліцензування

Експертні висновки
акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів у Івано-Франківському коледжі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за спеціальностями:

5.14010101 “Готельне обслуговування (1401 Сфера обслуговування)

5.01010101 “Дошкільна освіта” (012 Дошкільна освіта)

5.01010201 “Початкова освіта” (013 Початкова освіта)

5.02020701 “Дизайн” (022 Дизайн)

5.04030101 “Прикладна математика” (113 Прикладна математика)

242 Туризм