Акредитація/Ліцензування

Експертні висновки
акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів у Івано-Франківському коледжі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за спеціальностями:

5.14010101 “Готельне обслуговування (1401 Сфера обслуговування)

5.01010101 “Дошкільна освіта” (012 Дошкільна освіта)

5.01010201 “Початкова освіта” (013 Початкова освіта)

5.02020701 “Дизайн” (022 Дизайн)

5.04030101 “Прикладна математика” (113 Прикладна математика)

242 Туризм

    Провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти коледжем здійснюється відповідно до Наказу МОН № 960-л (додаток 4.10).