Оголошення

Відповідно до наказу МОН України від 09.012019 року №29-л “Про проведення акредитаційної експертизи” в Івано-франківському коледжі ДВНЗ “Прикарпатський університет імені Василя Стефаника в період з 15 січня по 17 січня включно працює експертна комісія щодо акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Туризм зі спеціальності 242 “Туризм” галузі знань 24 “Сфера обслуговування” за початковим (короткий цикл) рівнем.

Експертні висновки