Атестація педагогічних працівників

Перелік і зміст документів для атестації педагогічних працівників

 1. Заява на атестацію.
 2. Ксерокопії: диплома, посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації, грамот, нагород.
 3.  Творчий звіт про роботу в міжатестаційний період.
 4. Розробки проведених за 5 років відкритих занять.
 5. Плани проведених тижнів з навчальної дисципліни, яку викладає.
 6. Моніторинг навчальних досягнень студентів за групами з дисципліни, яку викладає.
 7. Опис досвіду роботи.
 8. Анкета викладача.
 9. Матеріали виступів у періодичній пресі, статті.
 10. Авторські програми, дидактичний матеріал, збірники і посібники з навчальної дисципліни, над якими працював протягом атестаційного періоду.
 11. Фотоматеріали.
 12. Навчальний кабінет (за наявності, напрацювання за 5 років).

План роботи атестаційної комісії на 2022-2023 н.р.

Перспективний план підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 2016-2021 рр.

План роботи атестаційної комісії на 2018-2019 н.р.

План роботи атестаційної комісії на 2017-2018 н.р.

Графік проведення атестації

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань працівників та порядку їх присвоєння”

Типове положення про атестацію педагогічних працівників: затверджено наказом МОН України від 06.10.2010 № 930

Лист МОН України від 10.09.2013 № 1/9-617 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

Атестація педагогічних працівників 2017 рік

Зміни до порядку підвищення кваліфікації

Постанова КМУ. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників